دبیرستان افق روشن قم

🎓آموزشگاه پیشگام با دانش آموزان پیشرو

✅ دارای برجسته ترین اساتید متوسطه اول

✅ پیشرو در آموزش مجازی با اینترنت پر سرعت( ftth ) .

✅ کنترل تمامی مراحل آموزشی و تحصیلی با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی افق روشن

✅ برگزار کننده آزمون های هماهنگ تستی ماهانه همراه با تراز آزمون 

معرفی و رزومه اساتید افق روشن

افق روشن در سال 1401 به نگاه و طرح هنری  « علی قاسمی» دانش آموز پایه نهم 

Top