اولین مرحله آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم قم

اولین مرحله آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم قم

اولین مرحله آزمون جامع تیزهوشان ماندگار و مدارس نمونه دولتی استان قم با حضور برترین دانش آموزان مدارس استان قم در افق روشن برگزار گردید

آزمون آمادگی تیزهوشان نهم قم

آزمون آمادگی مدارس ماندگار استان قم

آزمون آزمایشی نمونه دولتی استان قم

ورودی آزمون ۱۴۰۳

آموزشگاه علمی افق روشن قم 

معرفی برترین آموزشگاه‌های استان قم 

آموزشگاه برترقم افق روشن 

آموزشگاه معروف قم


لیست اخبار
Top