آغاز کلاس علوم متوسطه اول افق روشن

آغاز کلاس علوم متوسطه اول افق روشن

علوم ، شیرین است


تدریسی متفاوت و آزمایش محور از علوم تجربی را شروع کردیم

پایه هشتم در دبیرستان

#غیرانتفاعی_افق_روشن

کلاسهای پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح

حضور با ثبت نام قبلی و از تمامی مدارس استان قم

با هدف افزایش نمره در ترم دوم و لذت بردن از درس علوم تجربی

استاد آیدی


لیست اخبار
Top