آغاز کلاس های جمع بندی تیزهوشان ششم

آغاز کلاس های جمع بندی تیزهوشان ششم

کلاس های تیزهوشان ششم ، دوره جمع بندی  تیزهوشان ششم افق روشن آغاز شد.

با حضور برترین دانش آموزان تیزهوشان ششم  استان قم

ثبت نام برای دانش آموزان نخبه قم آزاد است.

زیر نظر استاد برجسته و نخبه تیزهوشان قم

تیزهوشان ششم افق روشن قم

در برترین آموزشگاه علمی قم


لیست اخبار
Top