کلاس های جمع بندی آمادگی آزمون تیزهوشان نهم

کلاس های جمع بندی آمادگی آزمون تیزهوشان نهم

کلاس های تیزهوشان و نمونه دولتی و ماندگار  نهم، دوره جمع بندی  تیزهوشان افق روشن آغاز شد..

با حضور برترین دانش آموزان تیزهوشان و نمونه دولتی  استان قم

ثبت نام برای دانش آموزان نخبه قم آزاد است.

زیر نظر استاد برجسته و نخبه تیزهوشان قم

تیزهوشان  نهم افق روشن قم

کدام مدرسه قم ثبت نام کنم؟

کدام آموزشگاه قم ثبت نام کنم؟

در برترین آموزشگاه علمی قم

02532904547


لیست اخبار
Top