آزمون استعدادیابی و تعیین سطح

آزمون استعدادیابی و تعیین سطح

آزمون استعدادیابی و تعیین سطح

در آموزشگاه افق روشن قم

⏪ویژه دانش آموزان ورودی هفتم

❇️ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۴

✅شنبه ۱۶ تیر ماه
✅ ساعت ۱۸.۳۰ عصر

📌آدرس : بلوار امین. بین کوچه ۲۵ و ۲۷

۰۲۵۳۲۹۰۴۵۴۷
۰۲۵۳۲۹۴۵۹۱۰


لیست اخبار
Top